Kardų ketvertas - Magijos Kambarys

Go to content

Main menu

Kardų ketvertas

Taro Kortos > Taro kortų reikšmės > Mažieji Arkanai > Kardai
 

Kardų ketvertas
Ši korta rodo, kad reikia šiek tiek sustoti, apsižvalgyti ir atsipalaiduoti. Sako apie laikiną atokvėpį, naujų jėgų antplūdį. Gali nurodyti atostogas, priverstinę pertrauką darbuose, ar, tiesiog, nieko neveikimo laikotarpį. Ramus gyvenimo laikotarpis. Pasaulis po karo. Su kortomis, nurodančiomis kelią, gali kalbėti apie kelionę. Kažkas gali grąžinti seną skolą. Tai Taro korta, kuri pažymi laiko praleidimą vienatvėje, meditaciją, kai žmogus gali pasilikti vienumoje su savimi, melstis, atnaujinti ir apmąstyti savo poziciją. Šios reikšmės ypač sustiprėja, kai dėjime yra Atsiskyrėlis, Mėnulis, Nuosaikumas ir Pasaulis. Kartais - atidėtas nuosprendis. Gali tekti kreiptis patarimo į atitinkamą specialistą. Prie mirties kortų gali reikšti mirtį. Sulaikymą, areštą, tremtį.
Tradicinė reikšmė - poilsis, jėgų atstatymas, apsilankymas pas gydytoją, vienatvė.

Asmenybė
Apibūdinant asmenį, ši korta aprašo žmones, kuriems reikia poilsio, ligotus žmones, kartais rodo medicinos personalą, gydytoją.

Interesai, verslas, darbas
Rodo pertrauką darbe ar versle. Dažnai rodo tylą prieš audrą, kuriai reikia pasiruošti.

Santykiai, meilė
Korta rodo vienatvę, kuri gali būti laikina arba priverstinė.

Sveikata
Organizmui reikia pailsėti ir atsigauti. Gali reikšti gydymąsi ligoninėje ar vizitą pas gydytoją. Bet su liga, ši korta suteikia palankius rezultatus.

Kardų ketvertas (apversta)
Taro korta sako, kad nieko neveikimo laikas praėjo ir atėjo metas veikti. Šventės baigėsi, darbo ir gyvenimo pertraukos atėjo į pabaigą. Reikia daryti verslą ir darbą. Tačiau ši korta turi neigiamą reikšmę, ji sustiprina žmogaus vienatvę, gali reikšti pasipiktinimą, problemas darbe, blogus santykius, tremtį, atleidimą iš darbo ir prastėjančią sveikatą. Dažnai ši korta parodo opoziciją darbe, dalyvavimą mitinguose ar kitą panašų socialinį veiksmą. Galbūt kažkas trukdo procesui. Kartais kartu su neigiamomis kortomis gali nurodyti priverstinį izoliavimą nuo visuomenės, suėmimą arba kalėjimą. Godumas, blogi sapnai, nemiga.
Tradicinė reikšmė -pertrauka baigėsi, metas veikti, izoliacija, atleidimas, sabotažas, problemos darbe, blogi santykiai.

Asmenybė
Aprašant asmenybę ši korta apibūdina žmogų, kuris prarado darbą, tremtinį ar kalinį. Gali pranašauti nekviestus svečius.

Interesai, verslas, darbas
Rodo, kad laikas veikti, bet tai nėra taip paprasta. Komandoje gali būti nesveika atmosfera, o kai kas gali tiesiog sužlugdyti darbą. Galima susidurti su atleidimu ar priverstinėmis atostogomis. Laikini finansiniai sunkumai.

Santykiai, meilė
Ši korta rodo blogus santykius ir ginčus, išsiskyrimą arba priverstinę vienatvę.

Sveikata
Rodo prastą sveikatą, ligos atsiradimą, sergančiam žmogui - savijautos pablogėjimą. Ypatingai pablogins sergančio žmogaus padėtį šalia krentančios mirties kortos.

Back to content | Back to main menu