Mandala - Magijos Kambarys

Go to content

Main menu

Mandala

Taro Kortos > Taro kortų dėlionės
 

MANDALA
Tai labai sudėtinga dėlionė, sukurta filosofijos ir radža-jogos pagrindu. „Mandala“ pasakoja apie klausiančiojo praeitį, dabartį ir ateitį, aprašydama netgi jo/jos gimimą ir mirtį bei padeda nustatyti kokiame dvasinio išsivystymo lygyje jis/ji šiuo metu yra.
„Mandalą“ sudaro devynios dalys: aštuonios kolonos, schemoje pažymėtos didžiosiomis lotyniškomis raidėmis ir centrinio lauko, sudaryto iš trijų apskritimų. Imantis šios dėlionės, Didieji Arkanai atskiriami nuo Mažųjų. Toliau maišomi Didieji Arkanai, iš jų traukiama viena korta, kuri neatversta dedama lauko centre. Toliau tokiu pačiu būdu traukiamos dar penkios kortos, kurios išdėliojamos numeravimo eilės tvarka, taip, kaip parodyta schemoje. Taip sudaromas centrinis „Mandalos“ apskritimas. Iš likusių Didžiųjų Arkanų klojami atskirų kolonų pagrindai. Po to maišomi Mažieji Arkanai ir taip pat išdėliojami į atskiras kolonas, tokiu būdu sudarant išorinį apskritimą. Kortos atidengiamos atsižvelgiant į jų eilės numerį.         
Dėlionės interpretavimas pradedamas nuo centrinio apskritimo atsižvelgiant numerius schemoje. Atitinkamų kortų reikšmės yra šios:
1 korta, simbolizuojant klausiantįjį, jo/jos būties esmę;
2 tai, kas jaudina klausiantįjį dabartiniu momentu bei parodo jo/jos asmenybė vystymąsi;
3 tai, kaip gyvenimo energiją galima būtų transformuoti į tikslingai nukreiptą gyvenimo energiją;
4 seksualinės problemos ir tai, kas yra išstumtą į pasąmonės lygį;
5
jo/jos santykiai su išoriniu pasauliu.
 Toliau analizuojamos kolonos:
A kolona „Karūna“ klausiančiojo būsena esamu momentu ir sąmonės vaizdas mirties momentu, kuris suprantamas kaip perėjimas į kitą egzistencijos lygį;
B  kolona „Šaknys“ gimimas, kūdikystė, kilmė ir patys pirmieji įspūdžiai, taip pat sveikatos problemos bei bendra situacija;
C kolona „Saviraiška“ klausiančiojo užmojai, kitų žmonių reakcija į jo/jos veiklą, profesinė, visuomeninė, kūrybinė veikla, santykiai su išoriniu materialiu pasauliu ir kitais žmonėmis;
D kolona „Pasąmonė“ pereinamasis amžius, intuicija, vaizduotė, fantazija, parapsichologiniai gebėjimai, pasąmonė;
E kolona „Pasaulio paveik
slas“ artimiausia ateitis, galimos klaidos ir įmanomi būdai jų išvengti;
F kolona „Pirmas oro gurkšnis“ įvykiai, kurie išsitrynė iš atminties, pirmieji impulsai, asmenybės formavimasis;
G kolona „Ego“ sąmonė ir savimonė, intelektas ir patirtis;
H kol
ona „Gyvenimo ekspresija“ klausiančiojo ateitis, ko jam/jai pavyks pasiekti, kaip susiklostys jo/jos likimas.
Dabar bendrai analizuojami centrinis apskritimas drauge su kolonomis G ir H, kurie parodo klausiančiojo gyvenimo kelią, po to drauge analizuojamos kolonos A, C ir E, kurios pasakoja kaip formavosi klausiančiojo aukščiausioji sąmonė, jo pasaulėžiūra, jo veikla, o dar prijungus kolonas B ir D, matomi pasąmonės klodai. Tuo šios dėlionės interpretaciją galima būtų ir baigti, bet galima pridurti ir dar vieną elementą analizė nuo kolonos B iki kolonos A per centrinį lauką. Tokia interpretacija leidžia stebėti žmogaus kelionę Absoliuto link, t.y. jo sielos evoliuciją.
Būtina naudoti visą kaladę.  


Back to content | Back to main menu